FANDOM


Gastornis (diatryma) - wielki, mięsożerny ptak z rzędu Gastornithiformes. Gastornis żył mniej więcej 60 milionów lat temu. Pomimo podobieństwa do dzisiejszych papug, nie posiada bliskich krewnych wśród znanych nam ptaków. Środowisko, w którym żył, porośnięte było gęstą puszczą. Klimat zmieniał się często: w różnych okresach był wilgotny, albo częściowo suchy, tropikalny lub subtropikalny. Jeśli gastornis był mięsożerny, wówczas jego ofiarą mógł padać prehistoryczny koń o nazwie Hyracotherium. Rozmiary gastornisa oraz znaczna masa dawały mu przewagę nad długim na 60 cm koniem, a silne szpony bez trudu mogły go przytrzymać.