FANDOM


Pawian płaszczowy

Pawian płaszczowy, widoczny dymormizm płciowy

Pawian płaszczowy (Papio hamadryas)- gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych.

WystępowanieEdytuj

Pawian płaszczowy jest pawianem o najbardziej na wschód wysuniętym zakresie występowania. Żyje w Arabii, Sudanie, Egipcie, Etiopii i Somalii. Jest on sklasyfikowany w kategorii niskiego ryzyka co oznacza, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten gatunek wyginie.

WyglądEdytuj

  • Długość ciała: 70-80 cm.
  • Długość ogona: 20-25 cm.
  • Waga samców: 20-30 kg.
  • Waga samic: 10-15 kg.

Jest to małpa o krępej budowie ciała, przednich kończynach nieco dłuższych od tylnych i wydłużonym pysku. Jej twarz jest naga, podobnie jak uszy całkowicie ukryte w okrywie włosowej, oczy dość duże, nozdrza szerokie. Gęste futro ma kolor od jasnoszarego do oliwkowobrązowego. Ogon i kończyny tylne są białawe. Występuje wyraźny dymorfizm płciowy - samce są większe, a ich ramiona i grzbiet okrywa długa, srebrzystoszara grzywa.

Tryb życiaEdytuj

Pawian płaszczowy3
Na środowisko życia małpa ta wybiera na ogół suche i skaliste tereny, często w pobliżu źródła wody. Prowadzi naziemny tryb życia, ale potrafi wspinać się na drzewa i nawet najbardziej strome skały. Dobrze pływa. Porusza się na ogół na czterech kończynach, potrafi jednak biegać na dwóch tylnych. Żyje w grupach rodzinnych złożonych z dorosłego, doświadczonego samca i kilku samic oraz młodych. Grupy rodzinne łączą się w stada liczące nierzadko 300 sztuk. Pawian płaszczowy jest aktywny w ciągu dnia, godziny południowe spędza ukryty w cieniu, noc przesypia wśród skał. Prowadzi dzienny tryb życia. Żywi się głównie roślinami, uzupełniając dietę owadami, nasionami, zbożami, jaszczurkami, czasem małymi ssakami i młodymi ssaków kopytnych. Podstawową jednostkę rozrodu stanowi harem, na czele którego stoi jeden samiec sprawujący władzę absolutną nad kilkoma samicami wraz z potomstwem. Kilka haremów, na czele których stoją spokrewnione ze sobą samce, towarzyszy sobie często podczas żerowania, tworząc klan; parę klanów skupia się w gromady, a te z kolei składają się na stado. Pozostałe, podporządkowane samce tworzą osobne grupy albo wegetują na obrzeżach haremu, czekając na sposobność jego przejęcia. Młode samice opuszczają stado rodzinne i poszukują innego haremu.


Rozmnażanie i RozwójEdytuj

Młode przychodzą na świat przez cały rok. Ciąża trwa ok. 170 dni. Po tym okresie rodzi się jedno, rzadziej dwa młode ważące ok. 400 g. Laktacja trwa 5 do 8 miesięcy. Młode jest noszone w ramionach matki przez 6-7 miesięcy, w szóstym miesiącu życia uczy się chodzić. Sierść uzyskuje wygląd typowy dla osobników dorosłych kiedy młode ma 10 -12 miesięcy. Dojrzałość płciową pawiany uzyskują w wieku 4 -6 lat, dojrzałość fizyczną w wieku 10 lat. Na wolności żyją ok.10 lat, w niewoli do 30 lat.

CiekawostkiEdytuj

  • Samce rządzące stadem mają potężną srebrną grzywę. Jeśli taki samiec straci władzę, włosy grzywy po pewnym czasie wypadną.
  • Samce pawiana płaszczowego parzą się czasem z samicami pawiana anubisa. Z tych związków rodzi się płodne potomstwo.
  • Starożytni Egipcjanie czcili pawiana płaszczowego jako zwierzę święte i nierzadko trzymali go w świątyniach.